Mere og mere overgår i disse år til digital selvbetjening. Dvs at man selv skal gå på borger.dk for at skrive f.eks. Omsorgs- og ansvarserklæring (for at fastslå faderskabet til et barn, hvis forældre ikke er gift), ligesom mange attester kan bestilles over borger.dk. Det foregår ved hjælp af NemID.

Skulle man have særlige problemer med dette, kan man henvende sig til sognepræsten.