Vielse

At blive viet, er at binde sig til hinanden og love at gå sammen gennem livets op- og nedture. Det er ikke altid nemt, så derfor er det en støtte at få Guds velsignelse med på vejen.

Hvis I ønsker at blive viet i en af pastoratets kirker, skal I først kontakte sognepræsten, så vi kan finde en dato og et tidspunkt. Dernæst skal I skaffe en prøvelsesattest, der udstedes af kommunen - den må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsestidspunktet. Prøvelsesattesten sendes til præsten, så det videre papirarbejde kan blive udført - det gælder også navneændringer i forbindelse med vielsen.
Naturligvis skal I også til en samtale med præsten, hvor vi gennemgår vielsesritualet, vælger salmer og i det hele taget får talt vielsen godt igennem. Datoen aftaler vi samtidig med datoen for vielsen. Efter samtalen og Inden vielsen mødes vi i kirken og øver ritualet igennem - både bestman og den, som skal følge bruden op, er med til at øve.

Hvis der ikke er tilknytning til den valgte kirke, enten gennem historie med denne kirke eller bolig i sognet, betales der for de udgifter, som pastoratet har ved brug af kirken og alt øvrigt personale end præsten. Det beløber sig til 5500 kr plus blomster, hvilket normalt er cirka 250 kr. Denne regning skal være betalt 3 uger før handlingen - ellers må vi aflyse.

Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Hvis I er borgerligt viet, er der mulighed for at komme hen i kirkens rum og få ægteskabet velsignet.
Det forgår ved en velsignelsesgudstjeneste, der næsten fuldstændigt ligner kirkebrylluppet.
I aftaler dag og tidspunkt med præsten, som I naturligvis også får en samtale med om ritualet, salmer osv.
Hvis der ikke er tilknytning til den valgte kirke, enten gennem historie med denne kirke eller bolig i sognet, skal der betales for pastoratets udgifter ved brug af kirken og øvrigt personale end præsten. Det beløber sig til 5500 kr plus blomster, hvilket normalt er cirka 250 kr. Beløbet betales senest 3 uger før den kirkelige handling, som i modsat fald aflyses.